• 1 όψη
  • 2 όψεις

Εκτύπωση σε ειδικά χαρτιά με pantone 

ΤΕΜ. 1 χρώμα 2 χρ. 3 χρ. 4 χρ.
1.000 60 € 90 € 120 € 150 €


Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνετε χαρτί & κλισέ.
Ενδ. κόστος κλισέ (15 έως 30 ευρώ) και επιβαρύνεστε 1 φορά.
Ενδ. κόστος για χαρτί (10 έως 40 ευρώ) ανάλογα την επιλογή σας.

Εκτύπωση σε ειδικά χαρτιά με pantone 

ΤΕΜ. 1 χρώμα 2 χρ. 3 χρ. 4 χρ.
1.000 80 € 110 € 140 € 170 €


Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνετε χαρτί & κλισέ.
Ενδ. κόστος κλισέ (15 έως 30 ευρώ) και επιβαρύνεστε 1 φορά.
Ενδ. κόστος για χαρτί (10 έως 40 ευρώ) ανάλογα την επιλογή σας.

  • TYPOGRAFIKA*

Pantone metalic

Εκτύπωση με μεταλλικά pantone χρυσό ή ασημί σε σκούρα ειδικά χαρτιά τις επιλογής σας.