Εκτύπωση σε ειδικά χαρτιά με pantone 

ΤΕΜ  1 χρώμα   2 χρ.   3 χρ.   4 χρ. 
1000  € 80.00  € 120.00  € 150.00  € 180.00
2500  € 90.00  € 130.00  € 160.00  € 190.00
5000  € 100.00  € 140.00  € 170.00  € 200.00

Περιλαμβάνει εκτύπωση & επεξεργασία 

Δεν περιλαμβάνετε χαρτί, κλισέ ή καλούπι. 
Ενδεικτικό κόστος κλισέ ή καλούπι (15 έως 30 ευρώ) και επιβαρύνεστε 1 φορά. 
Ενδεικτικό κόστος για χαρτί (10 έως 40 ευρώ) ανάλογα την επιλογή σας.

 

  • TYPOGRAFIKA*

Ανάγλυφες κάρτες

Εκτύπωση με pantone και ανάγλυφη αποτύπωση λογοτύπων σε ειδικά χαρτιά.